Lékárna Panax

Ženšen - kořen života

Úvod

     Existuje jen několik málo léčivých rostlin, které se mohou pochlubit prastarou historií.
Mezi ně náleží především všehoj dženšenový (ženšenový) neboli všehoj ginseng (Panax ginseng , syn.: P. schin-seng) z početné čeledi aralkovitých (Araliaceae). Všeobecně je však známý spíše pod označením ženšen (žen-šen).
     Latinské jméno rostliny poprvé uvedl švédský přírodovědec Carl von Linné v roce 1753. Vycházel přitom z řeckých slov pan = všechno, všechen a akos = léčení. Složenina „panax“ potom znamená „všelék“, „všeléčící, všeuzdravující, všezcelující prostředek“. Linné tím chtěl upozornit na univerzální léčivé účinky této nevšední byliny.


Botanický popis

Tato vytrvalá rostlina má mrkvovitý, dužnatý žlutošedě zbarvený kořen, který svým rozvětvením někdy připomíná tvar lidského těla. Podzemní část tvoří i kořenová hlava nepravidelného tvaru, která se nachází nad hlavním kořenem. Nad ní jsou jizvy po každoročně na podzim odumřelých lodyhách a jeden nebo několik vrcholových pupenů. Pupeny se zakládají vždy již v průběhu srpna, tj. v době dozrávání plodů, a již počátkem července následujícího roku se v nich dotvoří základ nové lodyhy.
     Nadzemní část rostliny tvoří většinou jediná lodyha, ukončená dlouze řapíkatými, zpravidla pětičetnými listy. Květní stopka dosahuje délky 25 cm a je zakončena jednoduchým okolíkem složeným z 5-16 květů. Ty jsou asi 3 mm velké, pětičetné, zelenobílé, většinou oboupohlavné a samosprašné. Plodem je šťavnatá, jasně červená bobule o velikosti 1-1,2 cm s 1-3 semeny, která jsou plochá, tvrdá, světle žlutá a asi 5 mm velká, s drsným povrchem.


Areál rozšíření

Areál planě rostoucího ženšenu pravého leží mezi 40-48° severní šířky a 125-137° východní délky. Z toho vyplývá, že jeho přirozený výskyt je omezený . Ženšen totiž velmi citlivě reaguje na měnící se přírodní podmínky a vyžaduje rovněž určitá rostlinná společenstva. Planě roste jen na jihu Dálného východu, a to v severovýchodních provinciích Číny a v horské oblasti severní Koreje poblíž města Kesongu. Na území Ruska je rozšířen v Ussurijské a Přímořské oblasti a v jižní části Chabarovského kraje, a to v hlubokých horských lesích, nejčastěji smíšených.Pěstování

 Relativně malý areál je ovlivněn i několika tisíciletým sběrem, takže se v roce 1976 ženšen dostal do Mezinárodní červené knihy rostlin ohrožených vyhynutím. Proto je nyní snaha pěstovat ženšen plantážním způsobem, což není vůbec snadná záležitost. Dokladem toho je i staré čínské přísloví, které říká, že „je lehčí vycvičit starého tygra, než vypěstovat kořen ženšenu“. I přes tuto skutečnost se začíná pěstovat, a to nejen v zemích původu, ale i v dalších oblastech, např. na Zakarpatské Ukrajině nebo v Klčově na Slovensku.

Označení,místní názvy

Čínské medicína vytvořila pro jednotlivé rostlinné části vlastní pojmenování, kde jméno drénshēn (žen-šen) = kořen, rénshēnyè (žen-šen-jie) = list, rénshēnxū (žen-šen-sü) = boční kořínky. V překladu výraz ženšen znamená „síla země v podobě člověka“.
     V Koreji dostal jméno insam („in“ znamená člověk a „sam“ kořen), neboť kořeny svým tvarem připomínají lidské tělo.
     Ve své původní vlasti dostal ženšen rozličná označení jako například kořen života, zázrak přírody, stosil, božská tráva, dar bohů,  sůl a dech země aj.


Legendy a mýty

Od nepaměti provázejí tento kořen mnohé podivuhodné legendy. Jedna z nich praví, že do proudu horského potůčku udeří blesk, pramen vody zmizí a na jeho místě vyroste ženšen. Ten
v sobě tají dravost horského pramene a sílu ohně z nebes. Stačí proto kořen jen rozžvýkat a divotvorná energie v něm ukrytá se přenese na člověka. Vlastníka zbavuje strachu a chrání ho
před nejtěžšími chorobami. Avšak jeho největší kouzlo tkví v tom, že svému majiteli značně prodlužuje život.
     Podle jiného mýtu prý žil kdysi v Číně statný Žen-šen. Zpočátku  o jeho existenci nikdo nevěděl. Teprve prorok Lia-dzi upozornil lidi na jeho nadpřirozenou sílu. Bájného Žen-šena se proto vydali hledat tři bratři Wan-Gango, Kasavoni a Lur-U, avšak během cesty zabloudili a zahynuli. Dodnes údajně jejich duše bloudí po lesích a vzájemně se přivolávají. Z toho důvodu každý, kdo hledá zázračný kořen, slyší srdcervoucí výkřiky. Jakmile je dotyčný uslyší, musí urychleně odtud utéci, sic ho stihne smrt.
     I v současnosti obyvatelé Dálného východu pevně věří tomu, že ženšen může vzít na sebe podobu zvířete nebo člověka. Jestliže sběrač uvidí cestou nějakého ptáka, který se ukáže
a pak náhle zmizí, je to důkaz přítomnosti mocného Žen-šena. Je třeba si toto místo zapamatovat, protože v příštím roce na něm vyraší nová zázračná rostlina. Tolik alespoň tvrdí dávná zkazka.


Po stopách historie

Do Evropy se ženšen rozšířil poměrně pozdě; v roce 1610 ho do Holandska dovezli z Japonska kupci. Na dvoře francouzského krále Ludvíka XIV. (1638–1715) pili extrakt z kořenu ženšenu pod názvem „Pentao“. První záznam o ženšenu v Rusku je z roku 1675, kdy ruský velvyslanec v Číně se ve své zprávě o této zemi zmínil i o ženšenu. O několik let později, roku 1690, lékař na carském dvoře Lavrentij Blumentrot předává informace o této rostlině a jejím použití německému lékaři Mentzelovi.
Prvním Evropanem, který ženšen popsal, byl francouzský jezuita Jourtoux, a to roku 1711.
O tři roky později publikoval v časopise Londýnské královské společnosti esej pod názvem „Úspěchy ženšenu z Dálného východu“, pojednávající o jeho zázračných účincích a o jeho tvaru.
V roce 1725 poslal čínský císař Jun Chin papeži Benediktu XIII. několik kořenů ženšenu. Od tohoto období až do současnosti se s ženšenem a výrobky z něho v Evropě více či méně setkáváme.

Obsahové látky

Vědecké výzkumy prokázaly, že kořeny obsahují především látky glykosidní povahy tzv. ginsenosidy či panaxosidy. Jako průvodní sloučeniny byly identifikovány různé organické kyseliny, sacharidy, vitaminy (hlavně B1, B2 a C), éterické oleje, fytosteroly, enzymy aj. 
Chemický rozbor dále potvrdil přítomnost četných důležitých prvků, a to zejména draslíku, fosforu, vápníku, sodíku, železa, síry.

Farmakologické účinky

Adaptogenní účinky
Na prvém místě je třeba zdůraznit, že ženšen náleží mezi ojedinělé adaptogeny, tj. rostlinné prostředky, které zvyšuje fyzickou a duševní odolnost vůči škodlivým vlivům zevního i vnitřního prostředí a znovu nastoluje optimální rovnováhu všech životních funkcí.
Ženšen především urychluje štěpení a syntézu adenosintrifosfátu (ATP) ve svalech, čímž zvyšuje množství energie v organismu.
Celkově posiluje, pomáhá odstraňovat únavu a zvyšovat práceschopnost.
Zlepšuje paměť a podporuje myšlení.
Ženšen uklidňuje nervozitu vyvolanou stresem v mozkové kůře, takže do hypofýzy, která kontroluje vylučování hormonů, nemůže být převáděno žádné vnější podráždění.
Ženšen zmírňuje nadměrnou stimulaci nervů způsobenou stresem a obnovuje rovnováhu autonomních nervů.

Ženšen je vysoce účinný při léčbě cukrovky
Ženšen podporuje vylučování inzulínu a zajišťuje jeho efektivní využití. Udržuje hormonální rovnováhu při přeměně sacharidů a tuků a též normalizuje metabolické funkce.

Ženšen normalizuje hladinu cukru v krvi
Na základě experimentů bylo zjištěno, že ženšen upravuje zvýšenou hladinu cukru v krvi, aniž by ovlivňoval normální hladinu cukru v krvi.
Vědecké pokusy prokázaly, že ženšenový saponinový glykosid nemá za normálních podmínek žádný vliv na hladinu cukru v krvi.
Účinek ženšenu je při snižování hladiny cukru v krvi šetrnější než u inzulínu a nesníží hladinu cukru pod normální hodnotu. Je tudíž pro diabetiky ideálním lékem.
Ženšen, podobně jako inzulín, urychluje pronikání glukózy jakožto důležitého zdroje
energie z krevního oběhu do svalových buněk a stimuluje játra k syntéze glukózy na glykogen.
Ze ženšenu byl extrahován také peptid, jehož fyziologické působení je obdobné jako u inzulínu.

Ženšen jako lék na rakovinu
Ženšen je užíván k léčbě rakoviny už odedávna. V jedné starobylé lékařské knize se praví, že jedním z účinků ženšenu je ničit „kyonjok“, tj. nádory žaludku a jiných orgánů. Nedávné výzkumy potvrdily, že ženšen nejenom zvyšuje odolnost organismu vůči rakovině, ale také přímo působí na rakovinnou tkáň. Protirakovinný prostředek extrahovaný z ženšenového saponinového glykosidu panadiol, polysacharid a bílkovina podporující imunitu panpolygin a prostředek zabraňující mutacím panaxpenolid, to všechno jsou důležité a velmi účinné látky při léčbě rakoviny.
Ženšen stimuluje funkce specifických a nespecifických imunologických mechanismů, které zabraňují výskytu a růstu rakovinných buněk.
Je schopen zjišťovat abnormální buňky, rakovinné buňky a napomoci jejich návratu do původního stavu.
Významně zabraňuje vzniku metastáz.

Ženšen zvyšuje odolnost organismu proti rakovině
K léčbě rakoviny je používána chemoterapie, ozařování a chirurgie, tj. metody, kterými jsou přímo zasahovány rakovinné buňky, ale které současně snižují imunitu organismu. Dnes se dostává do popředí nepřímá terapie zvyšující schopnost samotného organismu odolávat rakovinným buňkám. Lidské tělo má specifické a nespecifické imunologické mechanismy, které odhalují a napadají rakovinné buňky.

Příznivý účinek ženšenu na jaterní funkce
Ženšen podporuje jaterní funkce, a to tak, že zrychluje krevní oběh.
Usnadňuje syntézu bílkovin.
Pomáhá odstranění jedu z jater tím, že rychle vyléčí poškozené jaterní tkáně.
Napomáhá ke zlepšení metabolismu jater a podporuje jejich činnost.

Ženšen podporuje jaterní funkce
Ženšen podporuje látkovou přeměnu ve všech částech lidského těla, a tudíž je rovnováha produktů přeměny zachována. Ženšen je unikátní svým příznivým působením na úpravu metabolismu a udržení stálosti živého organismu, působením, které syntetické léky postrádají.

Ženšen pomáhá léčit zánět jater
Ženšen urychluje metabolismus tuků a bílkovin v játrech, posiluje syntézu nukleonové kyseliny, která je nezbytná pro produkci buněk. Podporuje tedy obnovení zánětem poškozených jaterních buněk a vyléčení jaterní tkáně.
Ženšen také stimuluje činnost fagocytů včetně makrofágů, zrychluje tvorbu interferonů a posiluje jejich schopnost napadat viry. Předchází tudíž virovému zánětu jater a přispívá k tomu, aby virová hepatitida a chronická hepatitida nepřešly v cirhózu a rakovinu jater.

Ženšen posiluje činnost srdce a krevního oběhu
Ženšen zabraňuje tvorbě trombů (krevních sraženin), mozkové mrtvici a srdečnímu
infarktu.
Upravuje metabolismus tuků, snižuje hladinu maligního („špatného“) cholesterolu a zabraňuje tak vzniku arteriosklerózy.
Zrychluje periferní krevní oběh a snižuje srdeční napětí.
Zvyšuje pružnost cév a zabraňuje v nich ukládání cholesterolu, čímž předchází jejich
stárnutí.
Reguluje autonomní nervový systém, normalizuje srdeční a cévní činnost.

Ženšen pomáhá léčit hyperlipemii a arteriosklerózu
Ženšen je ideálním lékem pro snižování hladiny tuků v krvi a v játrech, pro zvyšování hladiny benigního („dobrého“) cholesterolu a omezení maligního cholesterolu.
Ženšen také zlepšuje centrální a periferní krevní oběh, usměrňuje rovnováhu mezi autonomní nervovou soustavou a soustavou žláz s vnitřní sekrecí, léčí arteriosklerózu a jiná souběžná onemocnění.

Ženšen zabraňuje srdečnímu infarktu a mozkové mrtvici
Ženšen zabraňuje hyperlipemii a arterioskleróze, v případě vzniku je léčí, snižuje nebezpečí mozkové mrtvice a infarktu myokardu tím, že zabraňuje vzniku trombů, a dává lidem naději, že prožijí stáří ve zdraví.

Ženšen zvyšuje nízký krevní tlak (hypotenzi )
Ženšen snižuje napětí parasympatických nervů a usměrněním autonomních nervů normalizuje krevní tlak.
Stimuluje látkovou přeměnu a posiluje oslabené metabolické funkce.
Má dvojí účinek, tzn. že snižuje vysoký krevní tlak a zvyšuje nízký krevní tlak.

Ženšen jako lék na žaludeční potíže
Ženšen upravuje vylučování žaludečních šťáv, zvyšuje množství krve protékající žaludkem, zrychluje pohyby střev a žaludku a napomáhá tak trávení.
Usměrňuje autonomní nervovou soustavu a vylučování hormonů, zabraňuje, aby následkem stresu vznikaly žaludeční vředy.
Ženšen je již od nepaměti používán při léčbě gastritidy (zánětu žaludeční sliznice), žaludečních nebo dvanácterníkových vředů, žaludečních nevolností, zvracení a průjmů.

Ženšen posiluje činnost žaludku a trávení
Ženšenový saponinový glykosid má hořkou chuť, stimuluje chuťové pohárky a posiluje žaludeční smršťování tím, že zvyšuje vylučování slin a žaludečních šťáv, a také tím, že stimuluje žaludeční sliznici. Ženšen zrychluje proudění krve v žaludku a povzbuzuje tak žaludeční funkce.
Ženšen je velice účinný při poruchách trávení či snížení a rozšíření žaludku.

Ženšen zabraňuje vzniku vředů v žaludku a dvanáctníku
Ženšen potlačuje abnormální vylučování žaludečních šťáv, zamezuje stresům a zvyšuje odolnost žaludeční sliznice tím, že zvyšuje objem protékající krve ve sliznici. Takto zabraňuje poruchám trávení a v případě jejich vzniku je léčí.

Ženšen stimuluje krvetvorbu a léčí anémii (chudokrevnost)
Vlivem ženšenu na krvetvorné tkáně se obnovují plnohodnotné červené krvinky.
Ženšen napomáhá krvetvorbě tím, že posiluje vstřebávání železa a zvyšuje účinnost vitaminu B12.
Ženšen obnovuje a zachovává tvorbu zralých červených krvinek v kostní dřeni.

Ženšen je účinný na léčbu neplodnosti
Po dlouhodobém užívání ženšenu se u neplodných žen obnovila jejich schopnost otěhotnět.

Ženšen zpomaluje proces stárnutí
Ženšen také zpomaluje proces stárnutí tím, že stimuluje látkovou přeměnu neuronů. Aktivuje činnost mozkové kůry, odstraňuje bolesti hlavy, závratě, nervozitu, zlepšuje paměť a schopnost soustředění.
Saponinové glykosidy, polysacharidy a fenolické sloučeniny obsažené v ženšenu zastavují tvorbu volných kyslíkových radikálů.

Ženšen stimuluje sexuální aktivitu
V lidové medicíně patří ženšen mezi vyhlášená a osvědčená afrodisiaka, tj. prostředky zvyšující pohlavní pud.
Ženšen urychluje buněčné dělení ve varlatech, která produkují spermie, a zvyšuje tak počet spermií. Je účinný při léčbě nedostatečné tvorby spermií.
Ženšen se používá při snížení pohlavního vzrušení, poruchách ztopoření, odstraňuje frigiditu a impotenci. Normalizuje funkce celého organismu a stimuluje sexuální aktivitu.
V mnoha případech vznikají sexuální problémy v důsledku stresu a ženšen pomáhá stres překonat.
Ženšen je známý jako posilující prostředek už po mnoho let, neboť aktivuje činnost pohlavních orgánů zvýšením fyzické kondice a zlepšením vyživovacích podmínek lidského těla.

Ženšen v kosmetice

Podávání kosmetických přípravků s obsahem ženšenu zjemňuje a osvěžuje pleť. Ženšen ve formě rozličných krémů a mastí zabraňuje vzniku vrásek a nadměrné pigmentaci. Zlepšuje výživu pokožky, udržuje ji pružnou a čerstvou.
Je účinným lékem proti alopecii (plešatost), neboť vlasy zesiluje a zastavuje jejich vypadávání.
V poslední řadě je ženšen také významnou součástí některých zubních past a ústních vod, neboť má příznivé a hojivé účinky, zvláště při bolestech zubů, paradentóze, krvácivosti dásní a zánětlivých procesech v dutině ústní

Ženšenové přípravky

Farmaceutický průmysl v současné době zpracovává kořen ženšenu (Radix ginseng, Ginseng radix). Kořeny se vykopávají až v šestém nebo v osmém roce vegetace. Sušení probíhá buď na slunci, anebo uměle v sušárnách. Takto získaný kořen se potom označuje jako „bílý ženšen“, protože při tomto postupu dostává žlutavé zbarvení. Spaří-li se kořeny před sušením horkou vodou nebo párou, nabývají červenohnědou barvu. Jde potom o „červený ženšen“. 
Sušený kořen ženšenu se využívá k výrobě mnoha léčiv, jako jsou různé tablety, kapsle či injekce. Drcený nebo mletý kořen se přidává do rozličných čajových směsí, do lihových výtažků apod.
Extrakt z ženšenového kořene slouží k přípravě sirupů, léčivých medů, likérů, různých tonik a posilujících prostředků, do kterých je většinou přidávána včelí mateří kašička.

Závěr - shrnutí

Ženšen obsahuje všechny důležité funkční faktory, které jsou nezbytné pro zdraví.Už po tisíce let se řadí mezi ojedinělé léčivé rostliny bez vedlejších nežádoucích účinků. Zanedbatelné není ani to, že její používání je bezpečné a nenávykové. Jedním z výrazných atributů je i to, že prokazatelně prodlužeje lidský věk a podporuje dlouhověkost. Proto není divu, že zvýšená poptávka po ženšenu neustále celosvětově roste.