Lékárna Panax

Rostlinná antikoncepce

     V poslední době je světový trh zaplaven rozličnými farmaceutickými preparáty, jež zamezují u žen početí. Odborně se takové léky označují jako kontraceptiva. Všechny zmíněné medikamenty obsahují jako základ steroidní hormony. Je zajímavé, že v přírodě existují určité rostliny, které vykazují antikoncepční účinky nejen v ženské, ale i v mužské populaci.
      Jako první možno uvést bavlník. Začátkem 60. let 20. století se objevila v některých oblastech Číny u rolníků zvláštní nemoc, nazvaná Hanchuan fever. Tamní lidé trpěli hlavně únavou, pálením tváří, rukou a ostatních částí těla. Kromě toho se rodilo u manželských párů uvedené zeměpisné oblasti nápadně málo dětí. Podrobné výzkumy prokázaly, že tato choroba vznikla jen u těch obyvatel, kteří konzumovali doma vyráběný a nepřepálený olej ze semen bavlníku. Výzkumní pracovníci záhy identifikovali v bavlníkovém oleji žlutý pigment - gossypol - jako původce výše popsaného jevu. Gossypol pak byl v 70. letech minulého století klinicky testován na velkém souboru dobrovolníků. Závěrečné studie přinesly překvapující výsledky. Ukázalo se, že gossypol způsobuje až u 99 % mužů přechodnou sterilitu. Rázem si získala tato sloučenina pověst zázračného antikoncepčního přípravku.
      Bohužel gossypol vykazuje celou řadu nežádoucích účinků. Po vnitřním podání se u mužů projevuje zemdlenost, malátnost a především pokles libida (pohlavní touhy). A tak není divu, že postupně došlo k vyloučení gossypolu z lékařské praxe. Pozdější vědecké práce potvrdily i protinádorovou aktivitu této pozoruhodné látky. Vyskytly se také zprávy o tom, že byl gossypol úspěšně zkoušen při léčbě některých ženských chorob.
      Indiáni z brazilských pralesů žvýkají jeden druh difenbachie, jehož přesný botanický název zní Dieffenbachia seguine. Pokusně bylo dokázáno, že u těchto mužů nastává po žvýkání rostliny sterilita, která trvá přibližně 24 až 28 hodin. Lihový výtažek z této byliny se hojně uplatňuje v homeopatii při léčbě frigidity, pohlavní předrážděnosti a při sexuální impotenci.
      Indická lidová medicína využívá zase výluh z jistého druhu slézu, který působí sterilizačním účinkem na mužské spermie.
      Aboringové, praobyvatelé Austrálie, znají již od nepaměti jiný osvědčený lék. Ženy tohoto kmene, aby neotěhotněly, pojídají zvláštní hlízy sladkých brambor. Chemickým rozborem se zjistilo, že tyto plody v sobě ukrývají progesteron, tj. sloučeninu s antikoncepčním působením.